Apostille

Klauzula apostille to poświadczenie autentyczności:
Apostille dotyczy dokumentów, które zostały sporządzone w jednym państwie, ale które mają zostać przedłożone w innym państwie. To gwarancja, że dokument jest uwierzytelniony.
Nie wiesz jak uzyskać klauzulę apostille? Poprowadzę Cię przez cały proces uwierzytelnienia dokumentu.

Jakie dokumenty mogą wymagać poświadczenia apostille?

FAQ

Kto wystawia apostille?

Głównym organem nadającym apostille dokumentom pochodzącym z Polski jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Co najpierw - poświadczenie czy tłumaczenie?

Najpierw należy zdobyć poświadczenie, a następnie tłumaczenie, które obejmie również przetłumaczenie samej klauzuli apostille.

Jakie dokumenty są zwolnione z poświadczenia?

Są to odpisy aktów stanu cywilnego dotyczące urodzenia, zgonu, małżeństwa czy też zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa.

Biuro tłumaczeń REDDO Legal w Warszawie
Tłumaczenia przysięgłe najwyższej jakości – medyczne, techniczne, prawne.

Kontakt

Zapraszam do kontaktu

SKONTAKTUJ SIĘ