Tłumaczenia ustne

Jest to przekład wypowiedzi „tu i teraz”, który może odbywać się w kilku trybach: równoczesnym, następczym, zdanie po zdaniu bądź jako tzw. szeptanka. Niezależnie od formy tego rodzaju tłumaczenia konieczne jest oddanie treści w sposób zrozumiały dla odbiorcy w krótkim czasie. Jest to więc czynność wymagająca ogromnego skupienia, refleksu i odporności na stres, a także doskonałej znajomości zarówno języka źródłowego, jak i docelowego.

Specjalizacje

Ustne tłumaczenia prawne odbywają się w sądach, urzędach oraz innych instytucjach, w których przeprowadzane są postępowania z udziałem cudzoziemców. Mogą obejmować przekład samych zeznań, przesłuchań albo całego postępowania.
Ustne tłumaczenia techniczne realizowane są podczas branżowych spotkań roboczych i szkoleń, a także w zakładach produkcyjnych czy nawet w terenie. Obejmują między innymi tłumaczenia odbywające się w trakcie inspekcji nadzoru, obchodów i odbiorów technicznych, czy montażu linii produkcyjnych.
Celem medycznych tłumaczeń ustnych jest przede wszystkim ułatwienie komunikacji pomiędzy pracownikami służby zdrowia a pacjentami, ich rodzinami lub opiekunami w przypadku korzystania z usług medycznych za granicą albo konsultacji ze specjalistami z innych krajów. Wiedza z zakresu medycyny i doświadczenie zdobyte w ratownictwie umożliwiają mi sprawną i merytoryczną komunikację z lekarzami oraz przekazywanie pacjentom informacji w empatyczny sposób.

FAQ

Tak, oferuję usługę tłumaczeń ustnych podczas międzynarodowych konferencji, sympozjów, spotkań biznesowych szkoleń oraz innych spotkań z udziałem zagranicznych gości.

Tak, oferuję usługi zarówno kabinowych, jak i szeptanych tłumaczeń symultanicznych.

Tak, oferuję usługę tłumaczeń konsekutywnych, w tym towarzyszących i liaison (zdanie po zdaniu).

Ile kosztuje tłumaczenie ustne?

Każde tłumaczenie wyceniane jest indywidualnie – zapraszam do kontaktu. Minimalne stawki za usługę tłumaczenia ustnego znajdują się w zakładce Cennik.

Biuro tłumaczeń REDDO Legal w Warszawie
Tłumaczenia przysięgłe najwyższej jakości – medyczne, techniczne, prawne.

Kontakt

Zapraszam do kontaktu

SKONTAKTUJ SIĘ