Tłumaczenia uwierzytelnione

Usługa tłumaczenia uwierzytelnionego jest przydatna wówczas, gdy posiadany oficjalny dokument musi zostać przedłożony w sądzie czy urzędzie w języku innym niż ten, w którym został sporządzony. Tłumacz przysięgły uwierzytelnia między innymi dokumenty procesowe, umowy, świadectwa, dyplomy, akty notarialne oraz dokumentację medyczną.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz uprawnieniom nadanym przez Ministra Sprawiedliwości mogę Państwu zaoferować kompleksowe usługi tłumaczenia uwierzytelnionego na najwyższym poziomie.

Specjalizacje

Dokumenty prawne stanowią nieodłączny element procesów podejmowania istotnych decyzji życiowych i biznesowych. Ze względu na wagę ich treści i związane z nią konsekwencje podczas tłumaczenia tekstów prawnych kładę nacisk przede wszystkim na poprawność merytoryczną, użycie odpowiedniej terminologii i zachowanie wierności znaczeniowej. Specjalizuję się w przekładzie między innymi tekstów z zakresu prawa budowlanego, międzynarodowego i bankowego, a także umów i kontraktów oraz zaświadczeń o niekaralności.
Nowoczesna technologia rozwija się w ekspresowym tempie, a na jej drodze stoi już tylko bariera językowa. Niezbędna okazuje się tutaj pomoc tłumacza przysięgłego wyspecjalizowanego w tłumaczeniach technicznych. Tłumaczenia te najczęściej obejmują dokumentację BHP, opisy produktów, specyfikację techniczną maszyn i urządzeń czy instrukcje obsługi.
Przekład tekstów medycznych to najbardziej wymagająca specjalizacja branży tłumaczeniowej. Od jego jakości zależy ludzkie zdrowie i życie, nie ma więc miejsca na pomyłki i błędy. Perfekcyjne władanie językiem ojczystym i obcym nie wystarczy – niezbędna jest odpowiednia wiedza z danej dziedziny i znajomość specjalistycznej terminologii. Łącząc wiedzę medyczną zdobytą w ratownictwie z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie tłumacza gwarantuję, że tekst docelowy będzie zgodny z oryginalnym tekstem medycznym nie tylko pod kątem językowym, ale i merytorycznym.

FAQ

Czym różni się tłumaczenie zwykłe od tłumaczenia uwierzytelnionego?

Tłumaczenie uwierzytelnione to inaczej tłumaczenie przysięgłe. Jest to przekład językowy dokumentów z poświadczeniem zgodności tłumaczenia z oryginałem. Tłumacz przysięgły składa ślubowanie przed Ministrem Sprawiedliwości, a nieodzownym symbolem i potwierdzeniem jego uprawnień jest stosowna pieczęć. W zakresie jego kompetencji leży poświadczanie tłumaczeń nie tylko wykonanych osobiście, ale i przez inne osoby. Tłumaczenie zwykłe to przekład każdego innego tekstu, który nie wymaga uwierzytelnienia.

Nie, nie jest to konieczne (chyba że przepisy prawa stanowią inaczej). Klient może przekazać tekst do tłumaczenia w najdogodniejszy dla siebie sposób, na przykład przesłać go faksem albo pocztą elektroniczną. Jeśli jednak dostarczenie tłumaczowi przysięgłemu oryginału jest wymagane, wówczas można to zrobić osobiście albo przesłać dokument pocztą tradycyjną bądź za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Jaki jest czas oczekiwania na tłumaczenie uwierzytelnione?

Czas wykonania tłumaczenia zależy między innymi od liczby aktualnych zleceń, które czekają na realizację. W zależności od objętości i poziomu złożoności tekstu przekład może zająć od kilku godzin do nawet kilku dni.

Biuro tłumaczeń REDDO Legal w Warszawie
Tłumaczenia przysięgłe najwyższej jakości – medyczne, techniczne, prawne.

Kontakt

Zapraszam do kontaktu

SKONTAKTUJ SIĘ