Tłumaczenia zwykłe

Tłumaczenie zwykłe to przekład tekstu niewymagającego uwierzytelnienia z języka źródłowego na język docelowy. To jedna z podstawowych usług wykonywanych przez tłumacza.
W ciągu kilkunastu lat pracy w zawodzie wykonałem tysiące tłumaczeń zwykłych wielu rodzajów tekstów. Posiadam szeroką wiedzę w zakresie specjalistycznego słownictwa branżowego z kilku dziedzin – głównie z zakresu prawa i medycyny. Nieustanne podnoszenie kwalifikacji i rozwijanie kompetencji jest gwarantem rzetelności i jakości mojej pracy.

Specjalizacje

Tłumaczenia prawne obejmują dokumenty przeznaczone do użytku prywatnego, takie jak zaświadczenia o niekaralności, akty stanu cywilnego czy umowy, a także wąskospecjalistyczne dokumenty z zakresu prawa budowlanego, bankowego czy farmaceutycznego. Ze względu na specyfikę dokumentów prawnych istotne jest precyzyjne oddanie treści tekstu źródłowego w przekładzie i bezbłędne posługiwanie się specjalistyczną terminologią. Nierzadko wymagają znajomości nie tylko rodzimego systemu prawa, lecz również norm prawnych obowiązujących w kraju, z którego pochodzi bądź w którym zostanie przedłożony dokument źródłowy.
Tłumaczenia techniczne obejmują przekład wszelkiego rodzaju instrukcji, kart charakterystyki czy dokumentacji technicznej w celu umożliwienia prawidłowej obsługi urządzeń i maszyn, przestrzegania procedur postępowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, pracowników zakładów produkcyjnych i laboratoriów.
Tłumaczenia medyczne obejmują szeroki zakres dokumentów o różnym przeznaczeniu: od dokumentacji medycznej pacjenta, przez ulotki leków po dokumentację badań klinicznych. Na tłumaczu wykonującym przekład tekstu medycznego spoczywa ogromna odpowiedzialność – drobny błąd może kosztować zdrowie albo życie pacjenta. Poza biegłością językową i specjalistyczną wiedzą niezbędna jest również znajomość specyfiki tłumaczonych dokumentów.

Biuro tłumaczeń REDDO Legal w Warszawie
Tłumaczenia przysięgłe najwyższej jakości – medyczne, techniczne, prawne.

Kontakt

Zapraszam do kontaktu

SKONTAKTUJ SIĘ